Հայ

ՎԱՅՈՑ  ՁՈՐԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ` ԲՈՒՀՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ  ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ


Հ/հ
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Մասնագիտությունը
Բուհը
1.        
Աբրամյան         Էդգար         Արսենի
<<Զբոսաշրջություն>>
Եվրոպական համալսարան
 
2.        
Առուստամյան   Մարիամ  Գարրիի
 
<<Զբոսաշրջություն>>
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
3.        
Բաբայան           Արթուր       Հայկի
 
<<Զբոսաշրջություն>>
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
4.        
Չալյան              Անի            Կարենի
 
<<Զբոսաշրջություն>>
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
5.        
Գրիգորյան      Տաթևիկ     Գագիկի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
6.        
Սարգսյան       Կարեն       Սարգիսի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
7.        
Ստեփանյան       Արամ    Անդրանիկի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
8.        
Սարդարյան        Կարեն     Էդիկի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
9.        
Կարապետյան    Աստղիկ   Աշոտի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
10.     
Սարգսյան        Հասմիկ    Սենիկի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
11.     
Մնացականյան     Ինա      Համլետի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
12.     
Կարապետյան    Նոնա       Հակոբի
<<Զբոսաշրջություն >>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
13.     
Ղևոնդյան          Սոնա        Սեդրակի
<<Զբոսաշրջություն >>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
14.     
Հակոբյան         Ռիմա         Տարոնի
<<Զբոսաշրջություն >>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
15.     
Բաբլոյան           Արմեն        Սմբատի
<<Հաշվապահական  հաշվառում>>
Հայաստանի  ազգային Ագրարային համալսարան
16.     
Սարգսյան        Արթուր    Կամոյի
<<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>>
Հայաստանի  ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
 

Նոր հնարավորություններ, նոր հեռանկարներ