ՀայՆ Ե Ր Ք Ո Լ Ե Ջ Ա Յ Ի Ն   Կ Յ Ա Ն Ք  •     «Խոհարարական գործ» մասնագիտության ուսանողները՝ ՎՁՏՊ քոլեջի փորձառու դասախոսների օգնությամբ, շարունակում են կատարելագործել մասնագիտական գործնական հմտությունները: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ «Անուշավան Աբրահամյան Կրթական Հիմնադրամ»-ի բազմակողմանի աջակցության շնորհիվ է, որ ՎՁՏՊ քոլեջում հնարավոր է դարձել իրականացնել վերոնշյալ, ինչպես նաև քոլեջում ուսուցանվող մի շարք մասնագիտությունների ուսումնական գործընթացների արդյունավետ իրականացումը:

   
  • ՎՁՏՊ քոլեջի Կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում-քննարկում՝ «Զբաղվածության պետական գործակալության Եղեգաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն»-ի տնօրեն՝ Ժիրայր Սահակյանի հետ:

Հանդիպման շրջանակներում ուսանողները տեղեկատվություն ստացան զբաղվածության պետական գործակալության դերակատարության, խնդիրների և զբաղվածության պետական ծրագրերի մասին:

Քննարկման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև մարզում պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների և թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հարցերին:

1
1