Հայ


     

Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Չ Ա Կ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ

  Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ իր գործունեության ընթացքում մշտապես  առաջնորդվում է  մանկավարժության հայտնի սկզբունքով՝  Չկա կրթություն առանց դաստիարակության:


 Դաստիարակչական խորհուրդը կուրսղեկների միջոցով ապահովում է`


  1.   քոլեջ-ուսանող կապը տարբեր կողմերից

  2.   կազմակերպում է ուսանողների գեղագիտական, ֆիզիկական, հայրենասիրական, բարոյական, աշխատանքային                         
        դաստիրակությանն ուղղված բազմաբնույթ աշխատանքներ,

  3.   համակարգում ուսանողական և խմբագրական  խորհուրդների աշխատանքները,  

  4.   հետևում ուսանողների հաճախումներին և վարքին

  5.   ձեռնարկում  ուսանողների հասարակական ակտիվության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ,
 
  6.   սահմանում դասախոսների և ուսանողների  հերթապահությունը:


ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ

Նախագահ՝ էլյա Սարգսյան

Անդամներ՝ Լուսինե  Նահապետյան

Լուսինե  Սիմոնյան

Սուսաննա   Հակոբյան

Հասմիկ   Գևորգյան

Մեհրանուշ  Սահակյան

Սրբուհի  Հարությունյան

Վարդուշ Նազարյան

Արմինե Գասպարյան

Նաթելա Ասատրյան