Հայ
Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ Ա Կ Ա Ն   ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу education

           Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ 
    Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում գործում է ուսանողական խորհուրդ, որի գործունեության շրջանակները լայն ու ընդգրկուն են` ուսանողների հասարակական ակտիվության բարձրացմանն ուղղված տարաբնույթ աշխատանքների իրականացում,գեղագիտական, աշխատանքային, հայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումների, ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպում, ուսանողներին հուզող խնդիրների վերհանում և լուծման ուղիների մշակում, մարզում գործող այլ ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության հաստատում, մարզի կարևոր միջոցառումներին, ակցիաներին ակտիվ մասնակցություն և այլն:Картинки по запросу people ICON gif transparent Ստւդենտս


                                                   Ուսանողական խորհրդի կազմը


  • Մերի Գալստյան  /նախագահ/
  • Մեկական  ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր կուրսից: