Հայ


Կարիերայի  կենտրոնի  հիմնական  գործառույթներն են՝
Картинки по запросу gif grow transparent

   1.  Մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպում դպրոցականների շրջանում,

   2.  Քոլեջի ուսանողների շրջանում մասնագիտությունների շուրջ զրույցների և քննարկումների կազմակերպում,

   3.  Զբաղվածության կենտրոնում գրանցված գործազուրկների հետ աշխատանքների կազմակերպում
        .
           /վերապատրաստումներ, դասընթացներ, կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր/,

   4.  Կարիերայի  կենտրոնում ընդգրկված ունկնդիրների հետ տարաբնույթ աշխատանքների կազմակերպում:Похожее изображение


Գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ա ն    Հ ե ռ ա ն կ ա ր ն ե ր ը
  1. օտար լեզուների ուսուցում,

  2. բիզնես ծրագրերի ուսուցում,

  3. համակարգչային ծրագրերի ուսուցում

  4. աշխատաշուկայի  պահանջարկին  համապատասխանող  մասնագիտությունների պրոպագանդա

  5. մասնակցություն դրամաշնորհային ծրագրերին,

  6. խորհրդատվությունների կազմակերպում` իրավունքի, հարկային դաշտի և այլ թեմաների վերաբերյալ: