Հայ


Բ Ո Ւ Հ ե ր ի   հ ե տ   պ ա յ մ ա ն ա գ ր ե ր

 

      Համաձայն կառավարության  և Հայաստանի մի շարք պետական բուհերի հետ կնքած պայմանագրերի` Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտները հնարավորություն ունեն իրենց կրթությունը շարունակել ստորև նշված բուհերի բաժիններում՝

1.    Երևանի պետական համալսարան

2.    Հայաստանի պետական տնտեսագիտական  համալսարան

3.    Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան

4.    Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան

5.    Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան