Հայ

Հայտարարություն

  

« Դ Ա Ր Ձ Ի Ր   Վ Ձ Տ Պ   Ք Ո Լ Ե Ջ Ի   Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ »


Нет описания фото.


ՎՁՏՊ քոլեջն իր հյուրընկալ դռներն է բացում՝ կրթվել ու մասնագիտություն ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող և, վերջիվերջո, մարզի զարգացման գործում իր ներդրումն ապահովել կամեցող անձանց առջև:


 ÐÐµÑ‚ описания фото.


Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են՝ հուլիսի 16-ից օգոստոսի 17-ը: Թափուր տեղերի առկայության դեպքում, այլ մասնագիտական հաստատություններից դուրս մնացած դիմորդների համար` մինչև օգոստոսի 22-ը ներառյալ:


Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է օգոստոսի 19-ին՝ վկայականի և ատեստատի գնահատականների հաշվարկման հատուկ կարգի հիման վրա:


Ուսուցման ձևը բոլոր բաժիններում առկա է, իսկ ուսման վարձը` տարեկան 120 000 /մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամ:


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ՎՁՏՊ քոլեջ՝ ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, կամ պարզապես զանգահարել՝ /0281/ 2-53-75, 6-20-58, /+374/ 093 219 828: