Հայ

Հայտարարություններ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հարգելի' ուսանողներ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը, հաշվի առնելով ուսանողի սոցիալական վիճակը և բարձր առաջադիմության արդյունքները, կարող է իր միջոցների հաշվին մասնակի փոխհատուցել ուսման վճարը`

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին.

2) միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին.

3) 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.

4) վճարովի ուսուցման համակարգում երկու և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.

5) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ ծնող ունեցող ուսանողներին.

6) հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների երեխա-ուսանողներին.

7) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին.

8) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված` բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին` ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ.

9) Մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողներին:

Դիմումների ընդունման ժամկետը` հունիսի 28-ից մինչև հուլիսի 9-ը:  Ուսանողը պետք է ներկայացնի դիմում հաստատության տնօրենի անունով և 1-7 կետերով սահմանված սոցիալական վիճակի վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթեր:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով:

 

                                                                                                            ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

——————————————————————————————————————————————————————————————


 

« Դ Ա Ր Ձ Ի Ր   Վ Ձ Տ Պ   Ք Ո Լ Ե Ջ Ի   Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ » 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ.

       

                                                                                             Միջին մասնագիտական կրթություն

N
Մասնագիտության դասիչն
ու անվանումը
Կրթության հիմքը
Ուսման տևողու-
թյունը
         Տեղերի քանակը
Որակավորումը
  անվճար
    վճարովի
1.
0411.01.5
Հաշվապահական հաշվառում
      հիմնական
     3 տարի
       15
         5
Հաշվապահ
     միջնակարգ
     2 տարի
        4
        11
2.
0613.01.5
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
     հիմնական
     4 տարի
      17
          8
Տեխնիկ-ծրագրավորող
4.
0421.01.5
Իրավագիտություն
    միջնակարգ
     2 տարի
        0
         10
Իրավագետ
5.
1015.01.5
Զբոսաշրջություն
    հիմնական
     3 տարի
        11
          9
Մասնագետ` զբոսաշրջային ծառայություն-ների
    միջնակարգ
     2 տարի
         0
         15Արհեստագործական կրթություն


N
Մասնագիտության դասիչն
ու անվանումը
Կրթության հիմքը
Ուսման տևողու-թյունը
Տեղերի քանակը
Որակավորումը
անվճար
վճարովի
1.
0214.03.4
Փայտագործություն
հիմնական
3 տարի
10
10
Պատրաստող՝ փայտյա գեղարվեստա-կան իրերի
2.
1013.03.4
Խոհարարական գործ
հիմնական
3 տարի
15
5
Խոհարար
միջնակարգ
1 տարի
5
15
3.
0721.03.4
Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
հիմնական
3 տարի
10
10
Վարպետ` գինու և հյութերի նախնական արտադրութ-յան
միջնակարգ
1 տարի
5
10


Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են էլեկտրոնային եղանակով հուլիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 

15-ը ժամը 18.00 dimord.emis.am կայքում: Թափուր տեղերի առկայության դեպքում այլ 

մասնագիտական հաստատություններից դուրս մնացած դիմորդների համար` մինչև օգոստոսի 22-ը 

ներառյալ ժամը 18.00:

Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է  վկայականի և ատեստատի 

գնահատականների հաշվարկման հատուկ կարգի հիման վրա օգոստոսի 16-ին։

Ուսուցման ձևը բոլոր բաժիններում առկա է, իսկ ուսման վարձը` տարեկան  120 000 /մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով`                      

ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ:

Հեռախոս` 077 99 71 89, 077 14 73 47, 0281 2-53-75: 

——————————————————————————————————————————————————————————————


 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

2021-2022 ուստարվա ընդունված ուսանողնե'ր, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը, հաշվի առնելով ուսանողի սոցիալական վիճակը և բարձր առաջադիմության արդյունքները, կարող է իր միջոցների հաշվին մասնակի փոխհատուցել ուսման վճարը`

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին.

2) միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին.

3) 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.

4) վճարովի ուսուցման համակարգում երկու և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.

5) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ ծնող ունեցող ուսանողներին.

6) հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների երեխա-ուսանողներին.

7) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին.

8) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված` բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին` ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ:

Դիմումների ընդունման ժամկետը` օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 30-ը:  Ուսանողը պետք է ներկայացնի դիմում հաստատության տնօրենի անունով և 1-7 կետերով սահմանված սոցիալական վիճակի վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթեր:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով:

 

                                                                                                         ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ


________________________________________________________________________________________________ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ

2021-2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՈՒՄ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

  

<<0411.01.5 - Հաշվապահական հաշվառում>>  մասնագիտություն 2-րդ կուրս    

 

1.

Օհանյան

Ալիկ

Գրիգորի

2.

Ոսկանյան

Նարեկ

Սամվելի

3.

Մարտիրոսյան

Կարինա

Կարենի

4.

Հովսեփյան

Յանա

Ռոբերտի

5.

Հովսեփյան

Մարիաննա

Հովսեփի

6.

Խաչատրյան

Մերի

Նորիկի

7.

Ավետիսյան

Մարիա

Հովհաննեսի

8.

Սահակյան

Դավիթ

Մհերի

9.

Սահակյան

Քրիստինե

Էդգարի

10.

Մարգարյան

Զաքարե

Սերգեյի

11.

Մարկոսյան

Էրիկ

Էդգարի

12.

Աբրահամյան

Գևորգ

Պետիկի

 

 

 

 

 

 

 

 


<<0411.01.5-Հաշվապահական հաշվառում>>  մասնագիտություն 3-րդ  կուրս


1.

Ավագյան

Մանե

Նահապետի

2.

Բաբայան

Անի

Գևորգի

3.

Գևորգյան

Դերենիկ

Սասնիկի

4.

Մարգարյան

Արմեն

Սևակի

5.

Միխաիլովա

Աննա

Հովիկի

6.

Սարգսյան

Արսեն

Կամոյի

7.

Ստեփանյան

Մերի

Համլետի

 

 

 

 

 

 


<<1015.01.5 - Զբոսաշրջություն>> մասնագիտություն 2-րդ կուրս

 

1. Բայաթյան Վաչե Սմբաթի

2. Գևորգյան Դավիթ Գևորգի /արտոնություն/

3. Ավետյան Արմեն Արշամի

4. Գրիգորյան Ռուզան Սմբատի

5. Ենոքյան Միլենա Գևորգի

6. Այվազյան Ռազմիկ Էդգարի

7. Մկրտչյան Սամվել Կարենի

8. Նազարյան Էդգար Գարիկի

9. Իսկանդարյան Ալբերտ Արայի

10. Հարությունյան Արման Հայրապետի

 

<<1015.01.5 - Զբոսաշրջություն>> մասնագիտություն  3-րդ կուրս

 

1.

Գաբրիելյան

Մարինե

Վարդանի

2.

Բեգլարյան

Նելլի

Արսենի

3.

Դավթյան

Գոհար

Դավթի

4.

Եղոյան

Ալինա

Արտյոմի

5.

Կոզիցկայա

Արինա

Սերգեյի

6.

Մակարյան

Աննա

Հայկի

7.

Մհերյան

Մերի

Վաչիկի

8.

Մհերյան

Մհեր

Մհերի

9.

Չանդոյան

Տիգրան

Հայկի

10.

Խաչատրյան

Լյովա

Վահեի

11.

Հակոբյան

Սաթենիկ

Կարենի

12.

Քերոբյան

Արտակ

Համիկի

 

<<0613.01.5 – Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտություն 2-րդ կուրս

 

1. Աղախանյան Ալիկ Արմանի

2. Ավագյան Գառնիկ Արարատի

3. Հակոբյան Էլեն Արմենի

4. Հարությունյան Վահան Արթուրի

5. Հովհաննիսյան Լուսինե Հարությունի

6. Հովհաննիսյան Լևոն Հովհաննեսի

7. Մարգարյան Լիլիթ Գարիկի

8. Մովիսիյան Էրիկ Գառնիկի

 

<<0613.01.5-Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտություն 3-րդ կուրս

 

1.

Բադալյան

Գոռ

Վաչագանի 

2.

Գասպարյան

Ռաֆիկ

Ղևոնդի

3.

Հակոբյան

Նարեկ

Սամվելի

4.

Մանասերյան

Վազգեն

Էդգարի

5.

Պետրոսյան

Կարեն

Ազատի

6.

Սահակյան

Արման

Լեռնիկի

7.

Ղազարյան

Թաթուլ

Արտյոմի

8.

Գրիգորյան

Դավիթ

Արշավիլի

9.

Վահանյան

Տիգրան

Ալբերտի /արտոնություն/

10.

Ադամյան

Սոս

Տիգրանի

11.

Հովսեփյան

Արմեն

Աշոտի

 

<<0613.01.5 - Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտություն 4-րդ կուրս

 

1.

Հովսեփյան

Գառնիկ

Հովսեփի

2.

Շավարշյան

Վանիկ

Գևորգի

3.

Պռազյան

Արտաշես

Էդուարդի

4.

Գրիգորյան

Արմեն

Հրաչի

5.

Մնացականյան

Մանե

Վազգենի

6.

Սարգսյան

Արմինե

Կարենի

7.

Մաթևսյան

Նվեր

Արմանի

 

<<0214.03.4-Փայտագործություն>> մասնագիտություն 3-րդ  կուրս

 

1.

Հովհաննիսյան

Հովհաննես

Սիրակի

2.

Հովսեփյան

Դավիթ

Վարազդատի

3.

Մանուկյան

Արթուր

Նաիրիի

4.

Մարկոսյան

Կարեն

Արարատի

5.

Մուրադյան

Ստեփան

Կարենի

6.

Սահակյան

Արայիկ

Գագիկի

7.

Սարգսյան

Եղիշե

Մովսեսի

8.

Սարգսյան

Մելիքսեթ

Մեսրոպի

 

<<1013.03.4-Խոհարարական գործ>> մասնագիտություն  2-րդ կուրս

 

1

Հայրապետյան Երվանդ Ռոմանի

2

Հովսեփյան Տիգրան Սիմոնի

3

Բաբայան Արմեն Սևակի

4

Հարությունյան Լևոն Աշոտի

5

Մովսիսյան Վահե Արմենի

6

Հովակիմյան Լևոն Պավելի

7

Ստեփանյան Արամ Արսենի

8

Հունանյան Ալիկ Սամսոնի

9

Սարգսյան Սամվել Սեյրանի

10

Հովսեփյան Ալեն Հայկի

11

Մկրտչյան Գեղամ Աշոտիկի

 

<<1013.03.4-Խոհարարական գործ>> մասնագիտություն 3-րդ կուրս

 

1.

Ավետյան

Տիգրան

Արմենի

 

 

 

2.

Բեգլարյան

Նարա

Արսենի

 

 

 

3.

Գրիգորյան

Մանվել

Արմենի

 

 

 

4.

Դավթյան

Արսեն

Աշոտի

 

 

 

5.

Կարապետյան

Կարապետ

Սևակի

 

 

 

6.

Հակոբյան

Նելլի

Արայի

 

 

 

7.

Հովսեփյան

Էրիկ

Արամի

 

 

 

8.

Ղազարյան

Արմեն

Գարիկի

 

 

 

9.

Մարկոսյան

Թամարա

Արարատի

 

 

 

10.

Մկրտչյան

Աննա

Արմենի

 

 

 

11.

Մուրադյան

Էրիկ

Հայկազի

 

 

 

12.

Շաբոյան 

Նարեկ

Արտակի

 

 

 

13.

Պարսամյան

Նելլի

Սլավիկի

 

 

 

14.

Ռուստամյան

Աղասի

Արթուրի

 

 

 

15.

Քոչարյան

Նարեկ

Սուրենի

 

 

 

 

<<0721.03.4-Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն>> մասնագիտություն  2-րդ կուրս

 

1

Կարապետյան Նարեկ Աշոտի

2

Ազիզյան Գեղամ Աշոտիկի

3

Հարությունյան Նորայր Արթուրիկի

4

Գիվարգիզյան Արթուր Վաչագանի

5

Մարտիրոսյան Վեհանձ Հայկի

6

Համբարձումյան Վարազդատ Սերգոյի

7

Շահինյան Արմեն Արտյոմի

8

Ալոյան Արմեն Ալիկի

9

Առուստամյան Արտյոմ Մարատի

10

Սարգսյան Խաչիկ Գագիկի

 


________________________________________________________________________________________________

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ 2021-2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՈՒՄ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍ. ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԿԱԶՄԸ

  <<0411.01.5 – Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտություն/հիմնական կրթությամբ/   1-ին կուրս


1.

Գրիգորյան

Արման

Վարդանի

2.

Հարությունյան

Մերի

Սեյրանի

3.

Հակոբյան

Վանիկ

Սամվելի 


 

 

 <<1015.01.5 - Զբոսաշրջություն>> մասնագիտություն/հիմնական կրթությամբ/ 1-ին կուրս

 

1.

Հովհաննիսյան

Անի

Ատոմի

2.

Մաթևոսյան

Արթուր

Էդիկի

3.

Թովմասյան

Մերի

Սևակի

4.

Խաչատրյան

Արթուր

 Գագիկի

 

 

 


<<0613.01.5 - Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտություն /հիմնական կրթությամբ/   1-ին կուրս


1. Ավագյան Անահիտ Հովհաննեսի  /սահմանամերձ/

2. Ոսկանյան Նարեկ Արմենի /սահմանամերձ/

3. Վահրամյան Անուշ Արտուրի


 <<0721.03.4 - Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն>> մասնագիտություն /հիմնական կրթությամբ/  1-ին կուրս

 

1

Նիկողոսյան Արամ Ժիրայրի

2

Ստեփանյան Ալիկ Արտակի

3

Սայադյան Արամ  Այվազի

4

Ավագյան Տարոն Արմենի

5

Ղազարյան Մանվել Նահապետի

6

Սայադյան Արտյոմ Թաթուլի

7

Հունանյան Ալեն Վարդանի

8

Ռաֆյան Մանվել Աշոտի

9

Լևոնյան Էրիկ Ռուստամի

10

Բադալյան Յուրա Էդուարդի

 

 <<1013.03.4 - Խոհարարական գործ>> մասնագիտություն/հիմնական կրթությամբ/ 1-ին կուրս

 

1.

Հարունյան Զավեն Խաչատուրի

2.

Բոլյան Հարություն Արայի

3.

Հակոբյան Մանե Արտաշի

4.

Գրիգորյան Նարեկ Ռազմիկի

5.

Խաչատրյան Անի Սումբատի

6.

Շահբազյան Նորիկ Մարտինի

7.

Բաբայան Արտյոմ Ռուդիկի

8.

Սայադյան Տարոն Այվազի

9.

Մուրադյան Էրիկ Գագիկի

10.

Մկրտչյան Հայկ Արամի

11.

Սարգսյան Էրիկ Արթուրի

12.

Ավետիսյան Սրբուհի Թորգոմի

13.

Դովլաթյան Ալեքս Խաչատուրի

14.

Աբրահամյան Սիրուշ Արմենի

15.

Խաչատրյան Սարգիս Հայկի


 <<1013.03.4 - Խոհարարական գործ>> մասնագիտություն/միջնակարգ  կրթությամբ/ 1-ին կուրս

 

1.

Գասպարյան Օվսաննա Դավիթի

2.

Զաքարյան Շուշանիկ Արամի

3.

Մովսեսյան Անահիտ Սամվելի

4.

Խաչատրյան Ռուզան Սամվելի

5.

Առուստամյան Անդրեյ Գարրիի


 <<0214.03.4 - Փայտագործություն>>  մասնագիտություն/հիմնական կրթությամբ/ 1-ին կուրս

 

1.

Կարապետյան Նարեկ Նորայրի

2.

Հարությունյան Էրիկ Խաչիկի

3.

Գասպարյան Վահե Վանուշի

4.

Հայրապետյան Ալեքսան Արտյոմի

5.

Հայրապետյան Ալբերտ Սեյրանի

6.

Նազարյան Էրիկ Լևոնի

7.

Հարությունյան Խաչիկ Մելսիկի

8.

Ավետյան Վարդան Կամոյի

9.

Հայրապետյան Վանուշ Արշակի

10.

Աբրահամյան Արթուր Կարենի
________________________________________________________________________________________ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ 2021-2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ` ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ  ՍՏԱՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

  

Սահմանել ուսման վարձավճարի զեղչ 20 տոկոսի չափով

 

1. Խաչատրյան Վարդերես Կառլենի <<Իրավագիտություն>> 3-րդ կուրս

2. Ավագյան Մարինե Հովհաննեսի <<Իրավագիտություն>> 3-րդ կուրս

3. Բադալյան Արփինե Արսենի <<Իրավագիտություն>> 3-րդ կուրս

4. Խալաթյան Մերի Ռաֆիկի <<Իրավագիտություն>> 3-րդ կուրս

5. Հարությունյան Նանե Մայիսի <<Իրավագիտություն>> 3-րդ կուրս

6. Եղյան Կարինե Արթուրի <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս

7. Օհանյան Էմիլ Վաչագանի <<Զբոսաշրջություն>> 1-ին կուրս

8. Բադալյան Գուրգեն Վարազդատի  <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս  

9. Կարապետյան Հասմիկ Արտակի <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս    

10. Հարությունյան Ալբերտ Լեռնիկի <<Զբոսաշրջություն>> 1-ին կուրս

11. Մկրտչյան Սիսակ Արտաշեսի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

12. Մանուկյան Կարեն Վարոսի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

13. Մկրտչյան Սաթիկ Արիստակեսի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

14. Դավթյան Էրիկ Էդգարի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

15. Դավթյան Արամ Արամի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

16. Բաղդասարյան Արմենուհի Բաղդասարի <<Խոհարարական գործ>> 1-ին կուրս

17. Հովսեփյան Թերեզա Հովհաննեսի <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս  

18․ Խաչատրյան Մերի Հմայակի <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս  

 

Սահմանել ուսման վարձավճարի զեղչ 30 տոկոսի չափով

 

1. Հովհաննիսյան Կարինե Վաչիկի <<Իրավագիտություն>> 1-ին կուրս  


____________________________________________________________ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ <<Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի  Ֆիզիկա առարկայի  /348 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ/    դասավանդող  դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

            1.   Դիմում /Ձև 1/,

            2.   կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ /դիպլոմ/, /բնօրինակը և պատճենը/,

            3.   անձնագիր /բնօրինակը և պատճենը/,

            4.   աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք /առկայության դեպքում/,

            5.   ինքնակենսագրություն /Ձև 4/,

            6.   մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի,

            7.   այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

            8.   Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ /բնօրինակը և պատճենը/,

            9.   հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից՝ 08.09.2021թ. մինչև 23.09.2021թ., ամեն աշխատանքային օր` ժամը 9.00-ից մինչև 17.00-ը:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա 29.09.2021թ.՝ ժամը 14.00-ին, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով:

 

ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

________________________________________________________________________________________
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ <<Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի  Ֆիզիկա առարկայի  /348 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ/    դասավանդող  դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

            1.   Դիմում /Ձև 1/,

            2.   կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ /դիպլոմ/, /բնօրինակը և պատճենը/,

            3.   անձնագիր /բնօրինակը և պատճենը/,

            4.   աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք /առկայության դեպքում/,

            5.   ինքնակենսագրություն /Ձև 4/,

            6.   մեկ լուսանկար` 3x4 չափսի,

            7.   այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

            8.   Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ /բնօրինակը և պատճենը/,

            9.   հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվանից՝ 08.10.2021թ. մինչև 22.10.2021թ., ամեն աշխատանքային օր` ժամը 9.00-ից մինչև 17.00-ը:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա 28.10.2021թ.՝ ժամը 14.00-ին, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել /0281/ 2-37-50, 2-10-37, 2-53-75 հեռախոսահամարներով:

 

ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հարգելի գործընկերներ և ուսանողներ,

ս. թ. հոկտեմբերի 18-21-ը ՎՁՏՊՔ հավատարմագրման շրջանակներում փորձագիտական այց իրականացնելու նպատակով քոլեջում է գտնվում Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) փորձագիտական խումբը:

Փորձագիտական խումբը հանդիպում-քննարկումներ է ունենում քոլեջի անձնակազմի, ուսանողների և այլ շահակիցների հետ:

Հոկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 15:10-16:20-ը, նախատեսված է բաց հանդիպում փորձագիտական խմբի հետ:

ՎՁՏՊՔ ներկայացուցիչները, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցելու փորձագիտական խմբի հետ բաց հանդիպմանը, խնդրում ենք նախապես գրանցվել՝ կապ հաստատելով փորձագիտական խմբի համակարգող Մերի Բարսեղյանի հետ հետևյալ էլ. փոստով՝ m.barseghyan@anqa.am:

 

Շնորհակալություն ուշադրության համար:
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀՀ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ

2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ.

 

 


Միջին  մասնագիտական  կրթություն

 

Մասնագիտությունը
Կրթության հիմքը
Ուսման տևողությունը
Ուսուցման համակարգը
Տեղերի քանակը
Որակավորումը
Ֆինանսներ /հեռակա/
 
միջնակարգ

 

3 տարի

վճարովի

15
ֆինանսիստ

 

Դիմորդների փաստաթղթերն  ընդունվում են հոկտեմբերի 21-ից մինչև   նոյեմբերի 25-ը  ժամը  18.00: Դիմում-հայտերն ընդունվում են առցանց   https://dimord.emis.am/ կայքում:

Ուսման վարձը կազմում է  տարեկան 120 000 /մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով`                      ք. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան 3, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջ:  Հեռախոս` 2-53-75, 6-20-58: